หนังตาตก หมอแนะผ่าตัดยกคิ้ว

แก้หนังตาตก ไปหาหมอที่เดิมมารอบที่สองแล้วค่ะ รอบแรกสองปีที่แล้ว อยากแก้ปัญหาหนังตาหนา ตกมีชั้น แต่ตกบังชั้นหมดเลย หมอแนะว่าปัญหาอยู่ที่เนื้อที่ระหว่างคิ้วกับตาเรามันแคบ ถ้าทำชั้นขึ้นอย่างเดียว ตามันจะดูปรือ ถ้าจะแก้ถูกจุดคือต้องยกคิ้ว ซึ่งตอนนั้น  คชจ. แสนต้นๆ ตอนนั้นห่างจากเรื่องที่คิดเอาไว้มากเลยไว้ก่อนดีกว่า.

ฉีดไขมัน

โรคหนังตาตกหรือหนังตาหย่อน เป็นโรคที่เกิดตามอายุ แก้หนังตาตก เมื่อมีอายุที่มากขึ้นอวัยวะต่าง ๆ ก็จะเริ่มหย่อนคล้อยลง ทั้งในส่วนของคิ้วและเปลือกตา หรือแม้กระทั่งผิวหนังตาก็จะลงมาบดบังดวงตามากขึ้น

หากมีอาการหนังตาบนตกลงมาคลุมตาดำ แม้จะมีอาการเพียงเล็กน้อยที่ทำให้มองเห็นภาพไม่ชัดเจน หรือบางคนเป็นมากจนทำให้แสงไม่สามารถผ่านเข้าไปยังจอประสาทตาได้ อย่านิ่งนอนใจ… เพราะนั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนให้รู้ว่ากำลังเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า โรคหนังตาตก!!

แพทย์หญิงเปรมจิต เศาณานนท์ หน่วยจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้ความรู้ว่า โรคหนังตาตกหรือหนังตาหย่อน เป็นโรคที่เกิดตามอายุ เมื่อมีอายุที่มากขึ้นอวัยวะต่าง ๆ ก็จะเริ่มหย่อนคล้อยลง ทั้งในส่วนของคิ้วและเปลือกตา หรือแม้กระทั่งผิวหนังตาก็จะลงมาบดบังดวงตามากขึ้น จากเดิมที่เคยตาโตในสมัยก่อน เมื่อมีอายุมากขึ้นจะรู้สึกว่าทำไมตาเราเล็กลง บางครั้งต้องเงยหน้าขึ้นมองเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น

โรคหนังตาตกแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรก จะ เป็นมาตั้งแต่กำเนิด ซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อหนังตาทำงานได้ไม่ดี ไม่สามารถลืมตาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าตา 2 ข้างโตไม่เท่ากัน ข้างหนึ่งจะเล็กอีกข้างหนึ่งจะใหญ่ นอกจากจะส่งผลให้เด็กไม่สามารถเปิดตาได้แล้ว ยังทำให้เด็กมองเห็นได้ไม่ชัดเจนอีกด้วย

“การที่ตาข้างหนึ่งของเด็กเห็นชัดส่วนอีกข้างหนึ่งเห็นไม่ชัดจะนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่า ตาขี้เกียจ ภาวะนี้จะต้องรักษาก่อนเด็กจะอายุได้ 8 ขวบ เพราะถ้าปล่อยให้อายุเกิน 8 ขวบไปแล้ว ต่อให้มีการแก้ไขเรื่องหนังตาตกเด็กก็จะใช้ตาข้างนั้นได้ไม่ดีเท่าที่ควร”

อีกกลุ่มหนึ่ง เป็นมาภายหลังซึ่งเกิดได้หลายสาเหตุ แต่ที่พบบ่อย คือ เป็นไปตามอายุที่มากขึ้น คือ เมื่อมีการใช้ตามาก ๆ มีการเปิด ปิดตาบ่อย ๆ กล้ามเนื้อตาจะหย่อนลงได้ส่งผลให้เปลือกตาตกลงมาปิด ซึ่งอาจสังเกตเห็นได้จากเมื่ออายุมากขึ้นทำไมตาถึงดูเล็กลงเรื่อย ๆ นั้นเกิดจากการที่หนังตาตกลงมานั่นเอง

อาการหนังตาตกที่เกิดขึ้นนั้นแต่ละคนเริ่มที่อายุแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่จะเริ่มที่อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป โดยปัจจัยที่จะทำให้หนังตาตกได้เร็ว คือคนไข้ที่เคยประสบอุบัติเหตุบริเวณใบหน้ามาก่อน ขยี้ตาเป็นประจำ รวมทั้ง คนที่ใส่คอนแทคเลนส์เป็นประจำ เพราะการใส่คอนแทคเลนส์จะต้องมีการดึงหนังตาขึ้นเพื่อใส่ก็จะทำให้หนังตาตกได้เร็วมากขึ้น

อีกสาเหตุหนึ่ง คือ เกิดจากโรค เช่น โรคเส้นประสาทสมองเป็นอัมพาต เพราะการเปิด ปิดตาจะต้องใช้เส้นประสาทในการสั่งงาน ถ้าเส้นประสาทเป็นอัมพาตจะทำให้หนังตาตกลงมาได้ หรือ โรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ เช่น โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โดยบางคนจะมีอาการทั่วตัว แต่บางคนก็เป็นที่ตาอย่างเดียว

“อาการหนังตาตกถ้าเป็นตามอายุจะไม่อันตราย แต่ถ้ารำคาญก็สามารถเข้ารับการตรวจและรักษาเพื่อการมองเห็นที่ชัดขึ้น แต่ในกรณีที่เกิดจากโรคบางโรค ซึ่งเป็นอันตรายควรจะต้องรีบเข้ารับการรักษาในทันที โดยเฉพาะ โรคเส้นประสาทสมองเป็นอัมพาต เนื่องจากว่า สาเหตุของเส้นประสาทที่เป็นอัมพาตจะเกิดได้จากทั้งเส้นประสาทขาดเลือด เช่น คนไข้ที่เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งบางรายอาจจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอยู่”แก้หนังตาตก