ผ่าตัดเปิดหัวตา

เปิดหัวตา หัวตามีกี่แบบทางการแพทย์แบ่งตัวตาเป็นชนิดต่างๆดังนี้ปกติ หรือหัวตามุมเปิดซึ่งภาวะหัวตามุมปิดที่เด่นด้านบนเป็นภาวะที่พบได้บ่อยมากในตาชาวเอเชีย โดยเฉพาะที่มีเชื้อสายจีน ทำให้ตาดูสั้นและมุมตาชี้ลงด้านล่าง (ตาแบบมู่หลาน)

เปิดหัวตา

การผ่าตัดเปิดหัวตาเป็นการผ่าตัดเพื่อตัดกล้ามเนื้อที่ดึงรั้งบริเวณหัวตาออก เปิดหัวตา และจัดเรียงแนวของผิวหนังบริเวณหัวตาใหม่เพื่อให้เห็นตาเต็มดวง

วิธีการผ่าตัดมีได้หลายแบบ โดยแบ่งเป็นสองกลุ่มหลักคือ

1. Advancement flap

Redraping technique

VY epicanthoplasty

2. Transposition flap

Z plasty

W plasty

โดยจะเลือกใช้การผ่าตัดแบบใดก็ขึ้นกับความชำนาญของแพทย์และความรุนแรงของตัวมุมตานั่นเอง

ภาพก่อนและหลังผ่าตัด
นัดหมายเพื่อพบแพทย์
ผ่าตัดตาสองชั้น

ใครบ้างที่ควรผ่าตัดเปิดมุมหัวตาร่วมกับทำตาสองชั้น

ข้อเสียของการเปิดหัวตา

ข้อเสียหลักคือแผลเป็นที่ใต้ตาบริเวณมุมหัวตา ซึ่งบางคนอาจเป็นมากจนต้องใช้การฉีดยาเพื่อรักษาได้ (คล้ายการรักษาคีลอยด์)

ซึ่งบอกได้ยากว่าใครจะมีแผลหรือไม่ แผลเป็นนี้จะชัดเจนมากที่สุดที่ 1 เดือนและค่อยๆจางลงไปตามลำดับ

ตาสองชั้นแบบมุมตาแคบ (Nasal taper crease)

ตาสองชั้นแบบสมบูรณ์ (Parallel crease)

ตาสองชั้นแบบสมบูรณ์แต่ไม่ได้แก้ไขมุมหัวตา จะเห็นว่าดวงตายังดูเล็กและมุมตาปิด ซึ่งจะดูเป็นตาสองชั้นที่ไม่เป็นธรรมชาติ

ถามกันมาบ่อยว่าเมื่อจะผ่าตัดตาสองชั้นจำเป็นต้องผ่าตัดเปิดหัวตาด้วยหรือไม่ ขอแนะนำให้ดูดังนี้ค่ะ

1. ความรุนแรงของมุมหัวตา

มุมหัวตาที่ปิดมีการแบ่งแบบง่ายๆ 3 ระดับตั้งแต่เป็นมากไปน้อยดังรูปค่ะ

โดยในคนที่มุมตาเปิด (ภาพสุดท้าย) เราจะสามารถเห็นเนื้อเยื่อสีชมพูที่มุมหัวตาที่เรียกว่า Caruncle ได้ชัดเจน แต่ถ้าในคนที่มุมตาปิดนั้นจะมีผิวหนังลงมาบังบริเวณนี้ ทำให้ไม่เห็นเนื้อเยื่อสีชมพูดังกล่าว โดยยิ่งบังมากขึ้นเท่าไหรก็จะจัดอยู่ในความรุนแรงที่มากขึ้นตามลำดับ เช่น ในรูปตามลำดับมา คือไม่เห็นเนื้อเยื่อ Caruncle เลย (เป็นมาก), เห็นเนื้อเยื่อได้เล็กน้อย (เป็นปานกลาง) และเห็นเนื้อเยื่อได้เกือบทั้งหมด(เป็นน้อย) โดยการที่มีมุมหัวตาปิดนี้จะทำให้ตาดูมีขนาดสั้นกว่าตาที่เป็นมุมแบบเปิดโดยดูได้จากภาพตาก่อนและหลังผ่าตัดเปิดมุมหัวตาและแก้ไขขนตาล่างทิ่มตาโดยไม่ได้ทำตาสองชั้นร่วมด้วย

ภาพก่อนและหลังผ่าตัดเปิดมุมหัวตาและแก้ไขขนตาล่างทิ่มตาที่ 1 อาทิตย์ สังเกตว่าหลังผ่าตัดตาจะดูยาวมากขึ้น

2.ลักษณะตาสองชั้นที่ต้องการให้เป็น

ในคนไทยที่มีตาชั้นเดียวส่วนใหญ่จะมีมุมหัวตาที่ปิดและหัวตาทิ่มลง การผ่าตัดทำตาสองชั้นนั้นสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ตาสองชั้นนั้นเป็นแบบมุมแคบลงคือ ตรงหัวตายังคงเป็นแบบเดิม (รูปซ้าย) หรือต้องการให้ตาสองชั้นเป็นชั้นที่สมบูรณ์คือมีชั้นตายาวไปจนถึงมุมหัวตาด้วย (รูปขวา) ในกรณีที่ต้องการให้ตาสองชั้นเป็นชั้นที่สมบูรณ์ ส่วนตัวของหมอจะแนะนำให้ผ่าตัดร่วมกับการเปิดหัวตาด้วยเสมอ เนื่องจากการที่มีมุมหัวตาที่ยังปิดอยู่แต่ไปผ่าตัดตาที่เป็นตาสองชั้นไปจนถึงมุมหัวตา จะเกิดชั้นตาแบบที่ไม่เป็นธรรมชาติขึ้น (รูปล่าง)

ในปัจจุบันยังมีคนไข้รวมถึงหมอหลายท่านที่ยังไม่เข้าใจถึงเรื่องการทำตาสองชั้นให้เป็นชั้นที่สมบูรณ์และการเปิดมุมหัวตา โดยเข้าใจว่าเป็นสิ่งเดียวกัน แต่จริงๆแล้วเป็นการผ่าตัดคนละอย่างกัน

การทำการผ่าตัดตาสองชั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถึงข้อดีข้อเสียและผลที่คาดว่าจะได้รับก่อนที่จะตัดสินใจผ่าตัด แต่โดยสรุปการเลือกว่าจะผ่าตัดให้เป็นแบบใดก็ขึ้นกับคนไข้เป็นหลัก เนื่องจากคนไข้ย่อมเป็นผู้ที่จะรู้ดีที่สุดว่าต้องการรูปตาแบบใดเปิดหัวตา